🔴 کمبود ۱۶هزار معلم در خوزستان

نماینده ماهشهر در مجلس گفت؛ خوزستان با کمبود ۱۶هزار معلم روبه‌روست.

علی گلمرادی در جلسه مجلس گفت:‌ مدیریت آموزش و پرورش خوزستان باید تعیین‌تکلیف شود، چرا که در این استان با کمبود ۱۶هزار معلم روبه‌رو هستیم.

وی افزود شرکت‌های پتروشیمی در منطقه به‌دلیل بداخلاقی در حق کارگران و حقوق آنها اجحاف می‌کنند، طرح طبقه‌بندی مشاغل و سوءاستفاده از کانون مناطق آزاد ویژه باعث شده یکجانبه کارگران را اخراج کنند.

🆔 @Sedaiemardom