🔴#گام_دوم_انقلاب؛ فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان

چهارده هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد که ۴۷۰۰ نفر از این افراد یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند.

🆔 @Sedaiemardom