🔴 «‏مارک دوبوویتز» مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها: عقب‌نشینی ترامپ، سیاست ایران او را به شدت تضعیف کرده و نشانگر کسالت، عدم ثبات، خستگی و ترس است. خامنه‌ای، برجسته‌ترین دیکتاتور تاریخ خاورمیانه، از این نقاط ضعف در ترامپ بهره‌برداری خواهد کرد، مگر اینکه فشار حداکثر، بار دیگر به معنای فشار حداکثر باشد.

🆔 @Sedaiemardom