🔴مقاله وال‌استریت ژورنال: با ایران به روش پرزیدنت ریگان برخورد کنید

استراتژی ترامپ دربارە ایران ناقص و فقط شامل فشارهای اقتصادی مؤثر و هدفمند برای تخلیه منابع رژیم است. به جای استفاده از همه ابزارهای قدرت ملی، سیاست ترامپ تقریبا تنها مبتنی بر تحریم است.

🆔 @Sedaiemardom