🔴 رودو خلیل سخنگو نیروهای دمکراتیک سوریه: ما نه اسلحه میخواهیم نه همدردی و اعزام نیرو از سمت قدرت‌های جهانی

تنها آسمان را بر هواپیماهای ترکیه ببندید و اجازه دهید جنگ به روی زمین منتقل شود آنگاه خواهید دید پیاده نظام متجاوز ترکیه حتی قادر به روبرو شدن با زنان کورد هم نخواهد بود

🆔 @Sedaiemardom