🔴خبرگزاری فرانسه به نقل از ناظران حقوق بشر اعلام کرد؛ امروز یکشنبه (۲۱ مهرماه) ۲۶ غیرنظامی در درگیری میان نیروهای ترکیه و نیروهای کُرد کشته شدند

🆔 @Sedaiemardom