🔴 ۱۶ مهرماه: اعتصاب و تجمع کسبه موبایل فروش خیابان جمهوری و پاساژ علاءالدین و چارسو مقابل پاساژ علاالدین در اعتراض به بسته شدن رجیستری و واردات گمرک

🆔 @Sedaiemardom