🔴 تولیدکنندگان ماده ‌مخدر شیشه با توانایی خود، قیمت این ماده خطرناک را از ۸۰ میلیون به ۱۸ میلیون کاهش دادند ولی در ایران مدیرانی داریم که قیمت رب‌ گوجه‌فرنگی را هم نمی‌توانند کنترل و کاهش دهند!

▪️پی‌نوشت: شاید اگر اقتصاد مملکت را به تولیدکنندگان شیشه (ماده مخدر) واگذار کنند، مردم شاهد کاهش نرخ تورم و اقتصادی پویاتر باشند!!

🆔 @Sedaiemardom