🔴 کانال تلگرامی «گویانیوز» خبر داده است که «شورای گذار از جمهوری اسلامی» با پیام خانم‌ها شیرین عبادی، مهرانگیز کار و آقای رضا پهلوی افتتاح شد

👈 نمایش پخش زنده هم‌اکنون: https://www.youtube.com/watch?v=SnAveRlXvuQ

🆔 @Sedaiemardom