🔴 (✍️: اکبر اعلمی، نماینده ادوار مجلس): شیخ کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های دیروز نماز جمعه؛ «خدا در وجود او (رهبری) تجلّی کرده است»!!

در جایی‌که با امثال «سیدمحمد سعیدی» امام جمعه قم که مدعی «یا علی گفتن مقام رهبری در بدو» تولد شده بود، برخورد نمی‌شود، دور از انتظار نیست که سایرین نیز در غلّو و تملق‌گویی و بدعت‌گذاری، گوی سبقت را از او بربایند!!

🆔 @Sedaiemardom