🔴 نظرسنجی توییتری وزارت خارجه آمریکا: ‏آیا با تحصیل، زندگی فرزندان و خانواده‌های مسئولین جمهوری اسلامی در خارج از کشور موافق هستید؟

▪️پاسخ ۹۵٪ مردم: خیر

🆔 @Sedaiemardom