🔴 تصاویری از چت‌های غیر اخلاقی «ابوالقاسم صلواتی» رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با یکی از متهمان پرونده‌اش!

🆔 @Sedaiemardom