🔴 کذب‌گویی وقیحانه‌ی مقامات جمهوری اسلامی

«غریب‌آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران به طور شفاف نشان داده که منشا اصلی امنیت و ثبات در منطقه است!!!!

🆔 @Sedaiemardom