🔴 توضیحات «صبا کمالی» درباره پستی که منتشر کرده بود: «در نمایشنامه، ما حتی با خدا هم جدل می‌کنیم.»

▪️رسانه‌های #استبداد_فقیه از صدور حکم بازداشت برای «صبا کمالی» به دلیل سخنانی که #اسلام_خامنه‌ا‌ی را خوش نیامده، خبر داده‌اند.

چه خوش گفت «مولانا» در داستان موسی و شبان:

  • وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده‌ی ما را زما کردی جدا؟!
  • هر کسی را سیرتی بنهاده‌ایم، هر کسی را اصطلاحی داده‌ایم،
  • در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم،
  • ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه،
  • من نکردم امر تا سودی کنم، بلک تا بر بندگان جودی کنم،
  • هندوان را اصطلاح هند مدح، سندیان را اصطلاح سند مدح،
  • من نگردم پاک از تسبیح‌شان، پاک هم ایشان شوند و درفشان،
  • ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را...

▪️در جمهوری اسلامی شما حتما باید دست راست‌تان چلاق باشد، جنایت‌کار باشید، دروغ‌گو باشید، دزد باشید اما شوی ساده‌زیستی را فراموش نکنید و در اندرون، خاویار صبحانه‌تان باشد و کینه‌جو و لجوج باشید تا شبیه به رهبر باشید و #آقاخوشش_بیاید.

🆔 @Sedaiemardom