🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: خوشحالی وزارت اطلاعات و بیت رهبری از ترور بیولوژیک یکی از سران اپوزیسیون

👈 لینک گزارش در وب‌سایت «آمدنیوز»

👈 لینک گزارش در تلگرام «آمدنیوز»

🆔 @Sedaiemardom