🔴چپاول مقدس! (✍️: بابک داد)

پنج متر تونل ساخته‌اند، بدون آنکه بالایش کوهی، چیزی باشد! این تونل بی کوه و کوتاه را به نام امام هشتم ساخته‌اند؛ تونل امام رضا! چه قدر از بغل آن خورده‌اند؟ نمی‌دانیم!
اما «فکرشان» را ببینید.

مدیران «جهادی»، همان سهمیه‌ای‌های عقب مانده‌ای هستند که با «رانت» در کنکور قبول شدند، با رانت از دانشگاه‌های مهندسی و… فارغ‌التحصیل شدند، و با رانت «مدیر جهادی» شده‌اند! حالا چند تای آنها نشسته‌اند مسیر اردبیل، زنجان را «شیعه» کرده‌اند! چرا؟ می‌گویم.

گفته‌اند چه کنیم «هم بخوریم، هم کارمان را مقدس نشان بدهیم»؟ هر ۱۲ امام را در این مسیر توی چشم مسافران می‌کنیم و چیزی هم کاسب می‌شویم! پس تونل‌ها را به اسم ائمه نامگذاری کنیم!

خوشبختانه مسیر دو تونل از ۱۲ تا کم دارد تا هر تونل به نام یک امام بشود! پس «دو پروژه جور شد.»

مدیر رانتی، اینجوری پروژه می‌سازد! دو تونل نمادین «بیرون کوه و با طول پنج متر» ساخته‌اند: یکی برای امام رضا، یکی امام حسن!

حالا مسیر ۱۲ تونل مقدس دارد و جیب مدیران جهادی هم پر شده. کسی هم معترض است، «امام خامنه‌ای» به کمرش بزند! (آخ! چرا «آقا» را تونل نکردیم؟)

🆔 @Sedaiemardom