🔴 کنایه هاشمی‌طبا به آملی لاریجانی: اینکه می‌گوید سینه من صندوقچه اسرار است، یعنی دزدها را می‌شناسم اما دنبال‌شان نمی‌روم/ شرق

🆔 @Sedaiemardom