🔴طوفان توییتری با هشتگ:

#به_احکام_صادره_برای_بازداشت_شدگان_۷تپه_اعتراض_کنیم

در اعتراض به احکام صادره برای بازداشت شدگان هفت تپه

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۱۹
ساعت ۸:۳۰ شب ایران - ۶ عصر اروپای مرکزی

🆔 @Sedaiemardom