🔴 تمایل عراق به سمت عربستان سعودی

▪️عراق برای ثابت نگهداشتن بازار نفت با عربستان هماهنگ شد، بدین منظور «بن سلمان» ولیعهد سعودی و «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق در رابطه با هماهنگی مشترک برای ثبات بازار نفت، به صورت تلفنی گفتگو کردند.

🆔 @Sedaiemardom