🔴 در پس خودسوزی «سحر» دختر فوتبال دوست استقلالی، کمپین تحریم ورود به استادیوم‌ها تا رفع تبعیض جنسیتی به راه افتاد/ «پوریا پور سرخ»: قسم می‌خورم تا عمر دارم پام رو به استادیومی نذارم که تو برای دیدنش باید بسوزی.

🆔 @Sedaiemardom