🔴 #صدای_مردم: ما ١١ سال تو شركت آب و فاضلاب تهرانيم. نيروهای شركتی و قراردادی هستيم. الان از اول سال مزايا و حقوق درست نميدن بهمون، اصلا تبديل وضعيت كه بخوره تو سرشون، هر چی ميتونن دارن به نيروهای رسمی ميرسن، ما هم شديم برده و نمی‌تونيم حرف بزنيم. فقط دارن به ما ظلم می‌كنن. حرفم بزنيم تهديد به اخراج می‌شيم.

▪️علی خامنه‌ای: چهل سال دوم قطعا بهتر خواهد بود!

🆔 @Sedaiemardom