🔴 #آیت‌الله_بی‌بی‌سی موضوع مهم نامه «گوهر عشقی» مادر «‎ستار بهشتی» به ترامپ و پاسخ «برایان هوک» به «گوهر عشقی» را سانسور کرد. اما همین شبکه‌ی استعماری استمرارطلب در وب‌سایتش ۳۸ خبر برای «خاشقچی» منتشر کرده است!!

🆔 @Sedaiemardom