🔴 ديدار با پيشواى اهل حق سيدنصرالدين حيدرى و قائم مقامش سيد جلال الدين حيدرى (حفظه‌الله) (✍️: مهدی خزعلی)

به سيد گفتم: شنيده‌ام شما قصاص نداريد. فرمود: «مواردى كه در بین اهل حق قتلى رخ داده است، گفته‌ام ببخشند، نه تنها بخشيده‌اند، از قاتل مستمند دستگيرى كرده و به او زمينى داده‌اند كه كشاورزى كند.»

در ميان اهل حق، سخن سيد فصل الخطاب است، با دلى آرام و اميدوار از محضرش مرخص شدم!

▪️پی‌نوشت: به نظر می‌رسد این ملاقات در راستای مذاکره برای گذشت از حکم قصاص محمدعلی نجفی انجام شده است.

🆔 @Sedaiemardom