🔴 وکیل حامد آیینه‌وند: محکومیت موکلم به ۶ سال زندان بدون رعایت حقوق شهروندی‌ و حق برگزاری دادگاه تجدیدنظر

حسین بیات وکیل حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی زندانی که حکم شش سال حبس‌اش در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت موکلش در روندی ناعادلانه و بدون حتی تشکیل «جلسه دادگاه تجدیدنظر» به این حکم سنگین محکوم شده است.

🆔 @Sedaiemardom