🔴 جنایتی دیگر از وحوش جمهوری اسلامی؛ شب گذشته «مصعب رئیسی» جوان بلوچ ساکن شهرستان سراوان که در حال حمل «گاو» برای آئین امروز عید قربان بود، با شلیک گلوله از سوی مأموران امنیتی جان باخت و خودروی وی در آتش سوخت.

🆔 @Sedaiemardom