🔴 ‌وزیر بی‌فرهنگ (✍️: مهدی محموديان)

‏جناب حسینی؛ ثروت همه آن‌هایی که با بی‌شرافتی قلم به مزد خطاب‌شان کردی، از نصف ثروت حرام تو و خانواده‌ات کمتر است.

کاش حداقل برای حرف زدن صبر می‌کردی تا دادگاه‌های فرمایشی‌تان حکم را صادر کند بعد دُر افشانی می‌کردید جناب وزیر بی‌فرهنگ.

▪️«آمدنیوز»: اکانت توییتری یار دبستانی متعلق به «نوشین جعفری» نیست و این یک پروژه امنیتی برای تحت فشار قرار دادن این زندانی به همکاری با نیروهای امنیتی از هراس اعدام و سب‌النبی است.

🆔 @Sedaiemardom