🔴 ملاقات مادر زندانی با دو فرزندش در زندان فشافویه؛ «شکوفه یداللهی» درویش محبوس در زندان اوین پس از ۱/۵ سال برای ملاقات با فرزندان درویشش «کسری نوری» و «امیر نوری» به زندان فشافویه اعزام شد.

▪️ماله‌مالان جنایت‌های جمهوری اسلامی در #آیت‌الله_بی‌بی‌سی و #نایاک_ناپاک نیز هر روزه در حال دفاع از این جنایت‌ها هستند.

🆔 @Sedaiemardom