🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: «هاشم خواستار» و تعدادی دیگر از فعالان صنفی و مدنی بازداشت شدند

روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸ بر اساس فراخوان داده شده در اعتراض به حکم ظالمانه ۱۳ سال زندان برای «کمال جعفری یزدی» که امروز دادگاه تجدینظر وی برگزار شده، تعدادی از فعالان صنفی فرهنگیان در برابر دادگستری مشهد، بلوار ساجدی، تجمع اعتراضی بر پا کرده و در این تمع بازداشت شدند.

به گزارش «آمدنیوز»، «محمد نوریزاد»، «جواد لعل محمدی»، «هاشم خواستار»، «محمدحسین سپهری»، «عبدالرسول مرتضوی»، «حوریه فرج‌زاده» (خواهر شهید شهرام فرج‌زاده، از شهدای سال ۸۸) و «پوران ناظمی» از بازداشت شدگان در این تجمع هستند.

این فعالان پس از بازداشت، همگی به نقاط نامعلومی منتقل شده‌اند.

«سرکوب» و «بازداشت» تنها راه باقی‌مانده‌ی جمهوری اسلامی برای پاسخ به مطالبات انباشته‌ی مردم است که به نظر می‌رسد این حربه نیز کارایی خود را از دست داده و با ریختن «ترس» مردم، شهامت بیشتری برای فریاد مطالبات ایجاد شده است.

🆔 @Sedaiemardom