🔴 باز هم دروغ‌گویی منقلی‌های سپاه: انگلیس فرار ناو دونکن را تکذیب کرد/ناو اماراتی بوده است نه انگلیسی

دیلی اکسپرس به نقل از منابع انگلیسی ویدئوی منتشره شده مبنی بر فرار ناو دونکن از دست قایق‌های تندرو سپاه را تکذیب کرده و ادعا کرد ایران اشتباه کرده و ناو اماراتی و از نوع «کاروت کلاس باینونا» بوده است، اما ناو انگلیسی دونکن از نوع type-45 destroyer است.

پی‌نوشت: منقلی‌های سپاه هنوز از تشخیص ناوها و ناوچه‌ها عاجزند، اما ادعای‌شان گوش فلک را کر کرده است.

🆔 @Sedaiemardom