🔴 تصاویر جدیدی از «عباس ملک‌زاده» شهردار صدرا که اخیرا به دلیل مفاسد مالی و جنسی به همراه چهار تن از مدیران و اعضای شورای شهر صدرا بازداشت شده است.

▪️«آمدنیوز» به دلیل حفظ حرمت عمومی، تصاویر برهنه‌ی این شهردار و پرستویش را محو کرده است.

🆔 @Sedaiemardom