🔴 خط مشترک کانال‌های حکومتی از مصاحبه یک عنصر وابسته در ایران اینترنشنال

▪️جمهوری اسلامی سخنان خود را از زبان عواملش در شبکه‌های فارسی زبان می‌زند و کانال‌های داخلی هم تحت عنوان «اعتراف یک ضد انقلاب» یا «از زبان یک ضد انقلاب» اقدام به پوشش و انتشار آن می‌کنند.

🆔 @Sedaiemardom