🔴 عدد و رقم‌های نجومی و بی‌حساب و کتاب در اختیار #ژن‌های_پلشت

▪️بسیاری از مردم در عمرشان حتی توانایی دریافت وام ازدواج را نداشته‌اند. آن‌وقت ۸۰ درصد از منابع مالی و بانکی کشور در اختیار ۲۰۰ نفر است که به هیچ ارگانی پاسخ‌گو نیستند!!

▪️۳ هزار میلیاردر ایرانی در عمرشان حتی هزار تومان ‎مالیات نداده‌اند!! اما از حقوق ۳ میلیونی معلم، کارگر و کارمند قبل از پرداخت، مالیات کسر می‌شود!

🆔 @Sedaiemardom