▪️آیا می‌دانید هیچ حکومتی در دنیا به اندازه‌ی جمهوری اسلامی برای تبلیغات نشان دادن مشروعیت و بقای خود، از جیب مردم مصیبت زده هزینه نمی‌کند؟

▪️آیا از خودمان پرسیده‌ایم اگر آمدن مردم در پای صندوق رأی برای حاکمان غارت‌گر اهمیتی نداشت، چرا هزاران میلیارد تومان خرج نهادهای تبلیغاتی می‌کنند تا مردم را تشویق به رأی دادن کنند؟

#رای_بی_رای
#شورای_هماهنگی_رسانه‌های_مردمی_و_مبارز

🆔 @Sedaiemardom