🔴 دیدار جمعی از فعالان مدنی با خانواده «ندا ناجی» از بازداشت شدگان روز کارگر

خانم «ناجی» در زندان قرچک ورامین محبوس است و روز گذشته مورد هجوم فیزیکی یک زندانی روانی قرار گرفته است

🆔 @Sedaiemardom