🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: اسامی شش شرکتی که ارز دولتی دریافت کردند اما وارداتی انجام ندادند + اسناد

👈 لینک گزارش: https://t.me/sedaiemardom/44267

🆔 @Sedaiemardom