🔴 دیاثت‌معاشان هیچ مشکلی در کشور جز آزادی «شیخک نیجریه‌ای» ندارند/ تجمع امروز #عمله‌_استبداد در برابر دفتر سازمان ملل در مشهد برای آزادی «شیخ زکزاکی!!»

▪️می‌خواهند «شیخ زکزاکی» به ایران بیاید تا با پول مردم مستضعف، بساط «سورچرانی» جدید راه‌اندازی شده و گروه تروریستی جدیدی در نیجریه و قاره آفریقا برای به درگیری کشاندن دولت‌های قانونی آفریقایی تشکیل شود!

🆔 @Sedaiemardom