🔴 افشاگر ظریف و مرد مورد اعتماد جریان بهاری، برانداز شد

«هوشنگ امیر احمدی» در مقابل ساختمان #نایاک_ناپاک، ضمن اعتراض به دروغ‌گویی‌های این سازمان برای لابی به نفع جمهوری اسلامی، به صف براندازان پیوست.

آقای امیر احمدی در طول سال‌های دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد، یکی از عناصر لابی‌گر در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی بوده است.

🆔 @Sedaiemardom