🔴 ادعای جدید ابطحی: تهِ دل هر ایرانی خوشحال شد، حتی آن‌ها که به روی خود نمی‌آورند!!

▪️سؤال: از کجا «ته دل همه» را دیده‌اید یا می‌شناسید؟

🆔 @Sedaiemardom