🔴 شبکه خبری الحدث: رژیم ایران یک نفتکش الجزایری را مجبور کرده به سمت آب‌های ایران تغییر مسیر دهد.

🆔 @Sedaiemardom