🔴 آمریکا ۵ فرد و ۷ شرکت را به اتهام نقض تحریم‌های ایران در فهرست تحریم قرار داد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، هر ۵ فرد تحریم‌ شده، ایرانی هستند. دو شرکت هم ایرانی، ۴ شرکت چینی و یک شرکت در بلژیک مستقر است.

در بیانیه خزانه‌داری آمریکا اعلام شده است که افراد و شرکت‌هایی که امشب تحریم شده‌اند، در زمینه خرید و تأمین «قطعات حساس» برای برنامه هسته‌ای ایران فعالیت می‌کرده‌اند.

🆔 @Sedaiemardom