🔴 عضو شورای شهر اصفهان به ۲ سال حبس محکوم شد

«مهدی مقدری» با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: برابر احکام صادره از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری اصفهان، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در حمایت از مهدی حاجتی، دکتر غروی، تجمع صنفی معلمان، دفاع از حقوق زنان و … جمعا به ٢ سال حبس تعزیری، ٢ سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر، ٢ سال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت سیاسی و ٢ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم شدم.»

آقای «مقدری» همچنین در پرونده‌ای مجزا و در همین خصوص در دادگاه انقلاب اصفهان نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

🆔 @Sedaiemardom