🔴 «ماه داماد» ابقا شد

در نتیجه انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان، «احمد جنتی» با رأی اکثریت اعضا برای یک‌سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقاء شد!

🆔 @Sedaiemardom