🔴 یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه استعفای «علی خامنه‌ای» بازداشت شد

«محمد مهدوی‌فر»، فعال مدنی و یکی دیگر از ۱۴ امضاکننده بیانیه استعفای علی خامنه‌ای، که در حال گذراندن دوران تبعید خود در شهرستان آران و بیدگل بود، توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد.

از بین ۱۴ فعال مدنی و سیاسی کە خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند تاکنون محمد نوری‌زاد بازداشت و سه تن دیگر، شامل رضا مهرگان، محمدحسین سپهری و جواد لعل‌محمدی، پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

🆔 @Sedaiemardom