🔴 عراق به دنبال راه‌های جایگزین در صورت بسته شدن تنگه هرمز

«آمدنیوز»- عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق سه شنبه ۱۸ تیر در کنفرانسی مطبوعاتی در بغداد ضمن تاکید بر این نکته که دولت این کشور راهکارهای اضطراری برای زمان بسته شدن احتمالی خطوط صادرات نفت از تنگه هرمز را بررسی می کند، اعلام کرده است که: هرگونه توقف صادرات نفت از طریق تنگه هرمز مشکل بزرگی برای اقتصاد عراق ایجاد خواهد کرد و کشور ما به راهکارهای فوری برای تنوع بخشیدن به روش‌های صادرات نفت نیاز دارد.

عبدالمهدی اضافه کرد: دولت عراق چند راهکار در این باره پیشنهاد کرده که از آن جمله صادرات نفت به اردن و سوریه است، زیرا در صورت مسدود شدن راههای پیشین صادرات نفت، ما به روش های جدید نیاز داریم.

🆔 @Sedaiemardom