🔴 جمع‌آوری گیت ورودی یک شهرک خاص در لواسان

گیت ورودی شهرک «باستی هیلز» لواسان با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات جمع‌آوری شد.

«باستی هیلز» لواسان منطقه‌ای اشرافی برای افراد خاص است که گفته می‌شود نام آن برگرفته از محله معروف «بورلی هیلز» لس آنجلس در آمریکاست که حتی سایر شهروندان لواسانات نیز تاکنون اجازه تردد در آن را نداشتند!

🆔 @Sedaiemardom