🔴 حمله به «ندا ناجی» از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در زندان زنان قرچک؛ قوه قضائیه به ریاست «ابراهیم رئیسی» فشارها بر زندانیان سیاسی را گسترش داده است

🆔 @Sedaiemardom