🔴 نماینده مجلس: افراد با زور و کتک مسلمان نمی شوند/ قرآن نمی‌گوید یا روسری یا توسری

🔹سهیلا جلودارزاده:

▪️برای استقرار آموزه‌های دینی نباید به زور متوسل شد فرزند انسان مانند فرزند حیوانات نیست که با شرطی شدن کاری را انجام دهد.

▪️غفلت از وظایف در بخش آموزش دین و نابه‌سامانی در رفتارهای مسئولان به ظاهر دین‌دار، باعث شده گریز از مذهب در کشور شکل بگیرد.

▪️دین یک امر اختیاری است و انسان باید از سر دانش، علم، اختیار و انتخاب به آن برسد. تقوا یک کیفیت در درون آدم‌هاست که به دلیل ممارست به آن دست پیدا می‌‌کنند. لازم نیست جریمه کردن آن را  اجرایی کنیم.

▪️ممکن است با این رفتارها ترس ایجاد شود اما نتیجه‌ای ندارد.

▪️با بگیر و ببند و بازرسی کردن، برخوردهای غیراخلاقی ایجاد و شرایط بدتر می‌شود زیرا هیچ فردی دوست ندارد به شخصیتش توهین شود

▪️آیا انسان برای این که فرزندش یک مسئله دینی را بپذیرد او را می‌زند، موهایش را می‌کشد و پرتش می‌کند؟ این رفتارها فایده‌ای ندارد

▪️قرآن می‌گوید دین برای خودتان بهتر است و از شما محافظت می‌کند، نمی‌گوید که یا روسری یا تو سری مانند آن چیزی که اوایل می‌گفتند.

🆔 @Sedaiemardom