🔴 مایک پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا: یک گزارش شغلی باور نکردنی؛ ۲۲۴ هزار شغل جدید اضافه شده است. بیش از ۶ میلیون شغل جدید از زمان انتخاب پرزیدنت ترامپ در سال ۲۰۱۶. اکنون بیکاری در آمریکا کمتر از ۴ درصد (۳/۷٪) است.

🆔 @Sedaiemardom