🔴 «ابراهيم احرارى» فعال رسانه‌ای اهل سنت: از ابتداى انقلاب تاكنون، به یک نتيجه رسيده‌ام: هر كس يا هر حزبى يا مجموعه‌ى قومى يا مذهبى كه با هر روشى كنار نظام حاكم قرار گيرد و آن را به هر نامى، چه مصلحت يا ترس حمايت كند، عاصى بر الله بوده و دشمن مردم و مملكت است

🆔 @Sedaiemardom