🔴‌سفر غیر رسمی «مقتدی صدر» به ایران

«مقتدی صدر» از رهبران با نفوذ شیعه عراق و رهبر جریان صدر، عازم ایران شد.

سفر او غیررسمی و خانوادگی اعلام شده، اما گفته شده که ممکن است با برخی از مقام‌های ایران نیز دیدار داشته باشد.

«صدر» در سال‌های اخیر بارها مخالفت خودش را با نفوذ سیاسی-نظامی جمهوری اسلامی در عراق ابراز کرده بود.

او همچنین مخالف دخالت‌ها و حضور نیروهای آمریکایی در عراق است.

«صدر» برنامه سیاسی خودش را بر اساس «ملی‌گرایی عراق» پیش می‌برد.

🆔 @Sedaiemardom